O nama

Udruženje Kulturocilin je inovativna platforma koja stimuliše kulturu i podstiče mlade na razvoj i stvaranje kulturnih sadržaja u domenu njihovog umetničkog opredeljenja. Kulturocilin je prometej današnjice, kulturna injekcija spremna da nađe put do svake pore urušenog društvenog poretka. Kulturocilin izaziva zainteresovanog i kroz različite aktivnosti deluje na jačanje kritičke svesti, pospešuje slobodu govora kako za svaku individuu kao deo sopstvene zajednice, tako i slobodu govora u medijima i široj javnosti.

Udruženje je nastalo kao ideja grupe mladih koji imaju želju i cilj da se kroz različite projekte i aktivnosti umreže sa kolegama iz regiona i na taj način motivišu ostale da utiču na razvoj kulturne zajednice. Kulturocilin je mlado udruženje, a mladost je buntovna po sebi. Usmeravajući buntovnost u pravom smeru, želimo da iznesemo konstruktivnu kritiku i sopstvenim primerom samoorganizovanja pokažemo da može i treba drugačije.

Profesionalni razvoj u Srbiji i zemljama regiona otežan je i nepoznavanjem mogućnosti savremenih multimedijalnih platformi, tehničkih inovacija, neadekvatnim korišćenjem interneta kao osnovnog sredstva komunikacije. Kulturocilin će delovati tako da doprinese rešenju ovih problema na različite načine - edukacijom, sopstvenom produkcijom, organizacijom događaja gde se rađaju i sprovode ideje, istraživačkim radom i saradnjom sa srodnim orgaizacijama.

Kulturocilin je krik protiv apatije, inicijator delovanja, a ne revnosni pratilac plime. Nastao je kao potreba idejno bankrotiranog društva. Vreme je da se stvari menjaju i zato: za početak, počni.

Chania Chania Chania Chania Chania Chania Chania Chania
Chania