MASTERKLAS - DRAMATURGIJA U PROCESU
Ideja masterklasa je da se problematizuje i predstavi pozicija dramaturga u procesu nastajanja dela izvođačkih umetničkih praksi, od dramske predstave preko savremene plesne predstave i umetnosti performansa. S tim u vezi akcenat će biti na predstavljanju elementarnih alata za rad i razvoju koncepta predstave, izboru metoda rada i artikulacije temom i problemima koji se istražuju.
Posebno će se istaći kreativna komunikacijska sprega između dramaturga i drugih saradnika (izvođači, koreografi itd) u polju izvođačkih umetničkih praksi.
Polaznici master klasa uz prijavu treba da dostave kratak sinopsis/opis materijala na čijem razvoju i razradi bi voleli da rade.

Predavač: Dimitrije Kokanov, dramaturg
Dimitrije Kokanov je zaposlen kao dramaturg Pozorišta Atelje 212 u Beogradu. Trenutno je doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na naučnim doktorskim studijama Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture. Kao dramaturg sarađivao na različitim predstavama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik Mihizove nagrade za dramsko stvaralaštvo 2017. godine.